مک دونالد

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني
 
اصلاح دستورالعمل بازرسى دفاتر قانونى – سازمان تامین اجتماعی
https://www.tamin.ir/News/Item/1430/2/1430.html
Translate this page
سریال: ١٠٥٤. عنوان: بخشنامه شمــاره ١/١١ جدید درآمد. واحد: درآمد حق بیمه. موضوع: اصلاح دستورالعمل بازرسى دفاتر قانونى. دانلود بخشنامه …
[PDF]دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرسی دفاتر قانونی
www.malionline.ir/images/docs/files/000000/nf00000611-1.pdf
Translate this page
دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرسی. دفاتر قانونی. واحد کنترل کیفیت …. اعم از مشموالن قانون خدمات کشوری و سایر. صندوق های حمایتی. 48. -4. 5. عدم ارائه …
دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی – تازه های حسابداری
www.accpress.com/news/…/دستورالعمل-اجرایی-بازرسی-دفاتر-قان…
Translate this page
دستورالعمل حسابرسی تامین اجتماعی توسط واحد کنترل کیفیت موسسه … برچسب ها: اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی, انجام بازرسی از کارگاه‌ها, بخشنامه …
دستورالعمل اجرائی بازرسی از دفاتر قانونی حسابرسی تامین اجتماعی …
https://www.bidbarg.com › … › حسابرسی تامین اجتماعی
Translate this page
سلام دستور العمل اجرایی قوانین و مقررات بازرسی دفاتر قانونی رو می تونید از طریق … توسط سازمان حسابرسی تامین اجتماعی انجام میشه و هر مورد مشکوکی که از دفاتر و …
[PDF]دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن
daneshbonyan.isti.ir/uploads/11_62306.pdf
Translate this page
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ در اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ. ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ. 112. درآﻣﺪ ﻣﯿﮕﺮدد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ.

 NS